Licens

Här hittar ni stockfoton som jag har tagit med fokus på Västmanland. Dessa foton är inte exklusiva, dvs att någon annan också kan köpa samma foto och använda den.

Vad gäller licensen kring dessa fotografier:

Ni får använda bilderna i både kommersiellt och redaktionellt syfte. Ni får ta ut avgift mot tredje part om ni t.ex. producerar en hemsida eller trycksaker. Ni får massproducera bilderna i tryckt material så som tidningar eller vykort. Ni får även bearbeta bilderna hur ni vill.

Att använda en bild i kommersiellt syfte innebär att ni marknadsför er i reklamändamål. I detta kan det finnas vissa begränsningar så som människor på bild. Jag har därför undvikt i största mån om att ha med människor. Detsamma gäller i vissa fall av offentlig konst och logotyper. Om det finns funderingar i detta så kan ni ställa en förfrågan till mig. Om det skulle behövas så kan man också efterbearbeta denna bild mot en mindre avgift.

Redaktionellt syfte är allt som berör information så som i tidningsartiklar, nyheter m.m.

Har ni köpt bilden i lågupplösning så gäller licensen för digital form så som hemsidor. Är licensen högupplösning så omfattar den både digital och tryckt material.

Vad får ni inte göra:
Ni får inte sälja eller ge bort bilder till tredje part förutom om detta ingår i en produktion. Licensen är knuten till företaget, organisationen eller privatpersonen som har köpt bilden. Ni behöver inte underteckna mitt namn som fotograf, däremot får ni inte tilldela fotografiet någon annans namn.