Månad: november 2017

blogginlägg

Karlsgatan / Stora gatan i Västerås

Delvis restaurerad och därefter färglagd, fotot är från början av 1900-talet och byggnaden tillhör Asea i Västerås.

Färgläggning restaurering av ett gammalt foto, Karlsgatan / Stora gatan i Västerås

Originalfotot finns här