Surahammars kommunhus

Surahammars kommunhus, byggd 1952 ritad av arkitekten Eskil Sundahl.

Eskil Sundahl (1890-1974) var en svensk arkitekt och professor. Han var verksam mellan 1924 och 1958 och var chefsarkitekt på Kooperativa Förbundets Arkitekt- och Ingenjörsbyrå (KFAI). Under Sundahl utvecklades KFAI till Sveriges största arkitektkontor med 70 anställda 1935. Sundahl blev så småningom klart påverkad av funktionalismens formspråk och en av dess främste företrädare. [källa]

_MG_6539 _MG_6541 _MG_6543 _MG_6544

Byblos i Libanon

Några bilder jag tog vid Byblos i Libanon, Beirut, en av världens äldsta städer. Bibeln ska ha fått sitt namn från denna plats.

10787794
Hamnen vid Byblos ut mot medelhavet.

Man tror att det har bott folk här redan 5000 år före vår tidräkning.

10788029

10788085

Vid Byblos ligger det en större ruin, en borg uppbyggd av korsriddarna.